Om mig

Jag har valt koppargrafiken som uttrycksform, eftersom de grafiska teknikerna i sig kräver dels disciplin och dels teknik- och hantverkskunnande men framför allt erbjuder möjlighet till laborerande och experimenterande i olika former. Papperslitho, vilket är i princip samma teknik som xerotypi (plantryck) ger möjlighet att arbeta mer spontant och experimentellt i kombination med de mer traditionella grafiska teknikerna. Även i perioder när jag målar har jag en grafisk baktanke. Artistbooks erbjuder uttrycksformer som passar mig bra eftersom jag gärna arbetar i växelverkan mellan text, bild och form. Mina bildmotiv kretsar gärna kring att försöka hitta kärnan i olika föreställningar och (mer eller mindre omedvetna) tankekonstruktioner, låsta positioner och olika själsliga tillstånd/stämningar, kort sagt existentiella frågor.  Inspiration och rekvisita hämtar jag ifrån, förutom det verkliga livet även ifrån det barnlitterära fältet, t ex de urgamla traderade folksagorna. Här finns arketyper av olika slag, bland annat trickstergestalten med sin tröskelposition men också antropomorfa djurgestalter. På senare tid har dessa djur börjat tränga sig in i min motivkrets och då de dyker upp kan de stå för någon egenskap, vara symbol för något skede eller händelse. Frånvaron av människor är skenbar, djuren medierar i samarbete med omgivande natur det mänskliga. När de väljer för att uttala sig, uttrycker de sig med visuella prat- eller tankebubblor.

För mig är det också en möjlighet till kontemplation att arbeta med ett motiv på exempelvis en kopparplåt. Annars vill jag nog gärna att mina bilder ska få tala för sig själva i mötet med betraktaren.